"Welcome to Rachan Meatproducts : ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงงานผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นราชัน (หมู ปลา เนื้อ) - สะอาดถูกหลักอนามัย รสชาติอร่อย เต็มเปี่ยมด้วยคุณค่า มาตรฐานปลอดภัย ในราคายุติธรรม         ราคาขายส่งโปรดติดต่อเบอร์ 02-4384035 02-862076 090-9825738โดยตรง"