สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

หลักเกณฑ์และวิธีผลิตอาหาร

หลักเกณฑ์และวิธีผลิตอาหารที่ดี (GMP) *ขอขอบคุณเว็บไซด์http://th.wikibooks.org/* สถานที่ผลิตอาหาร ต้องอยู่ในที่สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย มีขนาดเหม......

อ่านต่อ

Comminuted Products(เฉพาะสมาชิก)

ผลิตภัณฑ์ลดขนาด (Comminuted products) ขนาดของชิ้นส่วนของเนื้อสดถูกลดลงให้มีขนาดย่อยลงไปกว่าเดิม แล้วนำมารวมกันเป็นรูปร่างอีกแบบหนึ่ง แบ่งเป็น 2 ชนิดได......

view