สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

Comminuted Products(เฉพาะสมาชิก)

ผลิตภัณฑ์ลดขนาด (Comminuted products) ขนาดของชิ้นส่วนของเนื้อสดถูกลดลงให้มีขนาดย่อยลงไปกว่าเดิม แล้วนำมารวมกันเป็นรูปร่างอีกแบบหนึ่ง แบ่งเป็น 2 ชนิดได......

view