สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

พิธีมอบวุฒิบัตรอาหารมาตรฐานปลอดภัย

พิธีมอบวุฒิบัตรอาหารมาตรฐานปลอดภัยจากผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร

รับมอบจากท่านผู้ว่าการกรุงเทพมหานคร​

(more)

ประกาศ​นีบัตรมาตรฐานความปลอดภัย​ ระดับ

(more)

เกียรติบัตรจากกระทรวงวัฒนธรรม

(more)

มาตรฐานอาหารปลอดภัยปี 2559

(more)

มาตรฐานอาหารปลอดภัยปี 2560

(more)

view