สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

กิจกรรม และจิตสาธารณะ

โรงงานลูกชิ้นราชัน ก่อตั้งโดยคุณพ่อราชัน หิรัณยตระการ มาตั้งแต่ปี 2516 ท่านเป็นผู้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องการดูแลครอบครัว และสังคมโดยส่วนรวมด้วยดีตลอดมา โดยตำแหน่งของท่านยังเป็นประธานสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนจงฝา-เบตง และตำแหน่งสำคัญในองค์กรสาธารณะกุศลที่ไม่หวังผลกำไร ฯลฯ ผลการดำเนินงานของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้ทุนการศึกษา ทุนอาหารกลางวัน และการช่วยเหลือครูอาจารย์ที่เกษียณชราภาพ ในด้านต่าง ๆ อีกมากมาย พวกเราได้เห็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องของความใส่ใจครอบครัวและคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม จึงขอตั้งปณิธานและสืบต่อเจตนารมณ์ในการกระทำนี้ต่อไปค่ะ

ส่งความสุขปี 2015

(more)

Rachan Family trip no.7

(more)

สุขสันต์วันเด็กทุกปี รร.วัดทองเพลง

(more)

สุขใจกับรอยยิ้ม

(more)

สุขใจกับทุกรอยยิ้ม

(more)

Rachan Family trip no.7

(more)

Rachan Family trip no.7

(more)

กิจกรรมปลูกปะการัง Rachan Family trip no.8

(more)

กิจกรรมจิตอาสาปลูกปะการัง

(more)

Rachan Family Trip no. 8

(more)

Rachan Family Trip no.8

(more)

เรียนรู้ก่อนลงมือปฏิบัติ

(more)

กิจกรรมจิตอาสาปลูกปะการัง

(more)

ปล่อยสัตว์ทะเลคืนสู่ธรรมชาติ Rachan Family Trip no

(more)

Rachan Trip No.9

(more)

อาหารกลางวันเพื่อผู้บกพร่องทางการได้ยิน

(more)

พิพิธภัณฑ์รถโบราณ

(more)

Rachan Family Trip No.9

(more)

จักรยานสามัคคี

(more)

ล่องแพ แลน้ำ

(more)

แถวตอนเรียงเดี่ยว ถ้ำเขาปูน

(more)

ถนนปันกันโครงการเพื่อทุนการศึกษา

(more)

บริจาคเตียงผู้ป่วยแก่รพ.ส่งเสริมสุขภาพบ้านแพะพัฒนา

(more)

บริจาคเสื้อดำ จำนวน 1,000 ตัว ณ สถานีหัวลำโพง

(more)

วันเด็กแห่งชาติปี 2017

(more)

เคมเปญ

(more)

เคมเปญ

(more)

เคมเปญวันแม่

(more)

มอบเข็มกลัดถวายความอาลัย 1-12/10/60

(more)

บริจาคเงินสร้างอาคารที่พักญาติ

(more)

อาคารหิรัณยตระการ

(more)

ยอดรวมการบริจาคสร้างอาคารและเครื่องมือแพทย์

(more)

พิธีมอบอาคารที่พักญาติแก่โรงพยาบาลสุวรรณคูหา

(more)

view